Gästrikland

Unga bonden Olof Olofsson, Kovsta

1794

Upplästes en av Häradsrätten med Hedesunda och Österfärnebo socknar hållen och rannsakning med Tingsrättens fällda utslag den 13 februari över unga bonden Olof Olofsson i Kovsta, vilken för det han aftonen den 23 december förra året uppfört sig vanvördigt emot sin far, gamle bonden Olof Olofsson, och utfarit med smädeord.

Han har blivit dömd att plikta med 20 dagars fängelse och undergå en söndag uppenbar kyrkoplikt och göra sin fader offentlig avbön inför Tingsrätten.

Resolverades det skall unga bonden Olof Olofsson så väl för sitt brottsliga förhållande emot fadern, som för det han efter vad av rannsakningen finns upplyst, varit överlastad av starka drycker och för vilken förbrytelse Olof Olofsson gjort sig skyldig till 5 daler silvermynts böter i förmåga av Tingsrättens utslag åberopade lagens rum och Kgl. Förordningar, i ena bot plikta med 24 dagars fängelse på vatten och bröd.

Uti sockenkyrkan undergå uppenbar kyrkoplikt samt inför Häradsrätten göra sin fader offentlig avbön. Lagman Schröderheim och assessorn Ehrenberg gillade Tingsrättens givna utslag.

Stockholm den 27 februari 1794.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/39 (1794), bildid: A0068532_00181.