Jämtland

Torparen Erik Jonsson, Kluk

1799

Svea HR:s utslag på en insänd rannsakning av Offerdals sockens tingsrätt fällda utslag den 8 februari över torparen Erik Jonsson i Kluk, vilken tingsrätten förklarat skyldig efter erhållen kunskap, att dragonen No 92 vid Överstelöjtnantens kompani av Jämtlands dragonregemente, Håkan Tall, hos bonden Olof Andersson i Slätte begått inbrottsstöld.

Och inte bara lämnat Tall det råd, att genom rymmande undvika förestående bestraffning, utan även skjutsat Tall och de persedlar som han hade med sig till byn Kolåsen, belägen vid norska gränsen.

Därför har tingsrätten under åberopande av 61 kapitlet 3 § Missgärningsbalken, 24 § 10 kapitlet i Kgl. Majt:s den 31 mars 1798 förnyade Krigsartiklar och 14 kapitlet 8 § rättegångsbalken, dömt Erik Jonsson att böta 35 daler silvermynt med 11 riksdaler, 32 skillingar eller i brist av böter jämlikt 5 kapitlet 4 § straffbalken plikta med 12 dagars fängelse på vatten och bröd.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen och prövar i förmåga av 61 kapitlet 3 § missgärningsbalken rättvist, att torparen Erik Jonsson i Kluk skall, för det han hjälpt Talls flykt som sedan frivilligt återkommit till riket, böta 20 daler silvermynt med riksdaler, 32 skilling, eller i brist av böter undergå 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Stockholm den 13 mars 1799.

Enligt föregående Kgl HR:s utslag har torparen Erik Jonsson i Kluk till undertecknade betalt de honom ådömda böter 6 riksdaler, 32 skillingar.

Alsen den 22 april 1799, Jonas Andersson.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 140.