Ångermanland

Studenten Carl Christman Gissler, Härnösand

1784

Uppå Rådhusrättens i Härnösand hållen och insänd rannsakning med fällda utslag den 23 april över studenten Carl Christman Gissler vilken Rådhusrätten väl ansett att han som hos sin skyldeman hovkvartersmästaren Carl Eurenius någon tid vistats och njutit underhåll.

Han har där söndagen den 14 mars överfallit och tillfogat kvartermästarens dotter, jungfru Sara Lisa Eurenius, änkan Lisa Smidt och pigan Ingrid Olofsdotter flera svåra hugg med en yxa och åkommor, att alla dessa berörda personer dog.

Dessutom hade Gissler tillskyndat unga Nils Gustaf Eurenius flera sår och åkommor. Men det som där också hade blivit utrönt att Gissler inte ägde sina sinnes rätta bruk, så har Rådhusrätten i anledning av 32 kap. Missgärningsbalken inte kunnat fälla Gissler för detta brott.

Till förekommande av ytterligare våldsamheter, hålls Gissler under allmän fängslig vård, i vilket avseende Rådhusrätten ansett nödigt, det han antingen vid Hospitalet i Härnösand eller vid Danviken här i Stockholm emottagas.

Och i övrigt har Rådhusrätten av anförda omständigheter utlåtit, det hovkvartersmästaren Eurenius inte kunde kännas ansvarsskyldig för någon efterlåtenhet vid tillsyn och vård av Gissler.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen och eftersom med den till laga bevisning blivit styrkt att på så sätt är studenten Gissler genom sin våldsamma handåverkan, avhänt jungfru Sara Lisa Eurenius, änkan Lisa Smidt och pigan Ingrid Olofsdotter livet.

Han har dessutom tillfogat unga Nils Gustaf Eurenius flera sår och åkommor. Dock finner Kgl. HR med Rådhusrätten att Gissler såsom avvita, inte kan hållas till ansvar eller åläggas något straff.

Och var till Konungens Befallningshavandes omsorg överlämnat att vidta åtgärder, att Gissler ställs för en framtid under så noga och säker vård och bevakning att han inte kan skada sig själv eller andra.

I det övriga låter Kgl. HR vid Rådhusrättens utslag bero.

Stockholm den 2 september 1784.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 bild 1510.