• Ångermanland

  Vaktknektarna Johan Nordgren och Nils Sjöström, Ulllånger

  1764 Vid hållet urtima ting i Nordingrå tingslag och insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 7 juni över vaktknektarna vid landsfängelset i Ullånger Johan Nordgren och Nils Sjöström vilka genom ouppmärksamhet varit vållande till att de genom Kgl. HR utslag den 29 mars dömda vardera till 40 par spö. Vargeringsbåtsmännen Jakob Skog och Jon Eriksson innan samma straff dem övergått natten mellan den 20 och 21 maj undkommit genom flykt, varför tingsrätten enligt 19 kapitlet 3 § i Missgärningsbalken samt Kgl. HR den 10 april 1756 förklarat Nordström och…

 • Ångermanland

  Drängen Abraham Eriksson, Graninge bruk

  1730 En vid allmogen av Sollefteå och Resele socknars hållna rannsakning med tingsrätten den 18 oktober över unga drängen Abraham Eriksson från Graninge bruk som efter egen bekännelse har begått tidelag och är dömd till döden och att brännas på bål. Kgl. HR har i detta mål hållna rannsakning befunnit, hur Abraham Eriksson, vilken enligt dess moders utsago är 18 år gammal samt till växten stadig och som prästerskapet berättat uti sin kristendom så grundad att han fått bruka sina salighetsmedel. Han har av samvetsängslan som skall satt honom vid…

 • Ångermanland

  Hieremias Henriksson och Bengt Matsson, Själevad

  1655 Två rannsakningar från landshövdingen över Västernorrland greve Johan Qxenstierna över två tjuvar, Hieremias Henriksson och Bengt Matsson, som först har uti Skogs kyrka i Hälsingland stulit 16 daler och 31 öre och av gästgivaren i Görtsbo [Bollnäs socken] till 5 daler 19 ½ öre silvermynt. Sedan har de rymt ut ur fängelset till Ångermanland och där brutit sig in i Själevads kyrka och brutit sönder kistan och stulit 1031 daler och 24 öre kopparmynt. (109 700 kr) Resolution: Hieremias och Bengt kan inte benådas utan skola till sky och varnagel…

 • Härjedalen

  Trollpackorna i Härjedalen

  1672 Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit med sig, en del anklagade och övertygade. Men så förhärdade att de inte ha kunnat förmåtts till egen bekännelse och en hop som sig fullt bekänt ha varit i Blåkulla men antingen bedragna eller förda med såld, av de andra, den onda vägen. (1) Kerstin Halvardsdotter vid Ålsjögan 40 år gammal, har…

 • Jämtland

  Torparen Olof Jansson, Lit

  1763 Svea HR utslag på en insänd rannsakning vid urtima tinget hållen med Hammerdals tingslag den 7 januari över torparen Olof Jansson i Backen, vilken för det han den 9 augusti 1761 uti nämndemannens Elias Erikssons i Åsen källare genom inbrott stulit åtskilliga kontanta pengar bestående av kopparplåtar, slantar och vita penningar som tillhörde länsmannen Elias Fredenberg till en summa av 924 daler kopparmynt. Han har blivit dömd att, till följd av Kgl. förordningen straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745, mista sitt liv genom hängning, samt av…

 • Ångermanland

  Torparen Jon Persson, Bölen

  1799 Av Gudmundrå häradsrätt hållen rannsakning med häradsrättens utslag den 21 oktober över torparen Jon Persson i Bölen, tilltalad för det han fällt smädelser mot domare och ämbetsmän i orten samt våldsamt överfallit nämndemannen Erik Eriksson i Vålånger för hans tjänst. Häradsrätten har utlåtit i målet då Jon Persson var förvunnen, att han den 14 augusti fattat Erik Eriksson i håret och gjort smädliga utlåtanden, samt slängt honom flera gånger på golvet och därigenom ryckt bort mycket hår i ondska och hämnd för att Erik Eriksson såsom nämndeman biträtt vid…

 • Jämtland

  Torparen Erik Jonsson, Kluk

  1799 Svea HR:s utslag på en insänd rannsakning av Offerdals sockens tingsrätt fällda utslag den 8 februari över torparen Erik Jonsson i Kluk, vilken tingsrätten förklarat skyldig efter erhållen kunskap, att dragonen No 92 vid Överstelöjtnantens kompani av Jämtlands dragonregemente, Håkan Tall, hos bonden Olof Andersson i Slätte begått inbrottsstöld. Och inte bara lämnat Tall det råd, att genom rymmande undvika förestående bestraffning, utan även skjutsat Tall och de persedlar som han hade med sig till byn Kolåsen, belägen vid norska gränsen. Därför har tingsrätten under åberopande av 61 kapitlet…

 • Ångermanland

  Pigan Brita Björnsdotter, Sunnansjö

  1658 En rannsakning från Nordmalings socken över Brita Björnsdotter som är i tjänst hos sin morbroder, Nils Östensson i Sunnansjö, som bekänner sig åtskilliga gånger ha haft tidelag med Johan Perssons hund i samma by. Samma vederstyggliga gärning uti Johan Perssons vallflickas åsyn som tillkännagav, att en dag 3 gånger och något efter på en annan dag 9 gånger. Resolution: Brita Björnsdotter skall för sin vederstyggliga och grova synd androm till skräck och varnagel halshuggas och brännas på bål. Hunden skall dödas på avrättningsplatsen och grävas ner. Stockholm den 20…

 • Hälsingland

  Drängen Tomas Persson, Färila

  1734 Vid extra ordinarie som ordinarie ting i Ljusdals, Färilas och Hogdals tingslag insänd rannsakning med tingsrättens fällande dom den 23 maj, över drängen Tomas Persson från Färila prästgård, vilken har bekänt sig ha begått tidelag med en ko, varför tingsrätten har dömt honom att halshuggas och brännas på bål samt att nämnda kreatur även borde dödas. Fastän det befanns att pigan Sigrid Svensdotter gett vid handen, att då hon skulle gå in i fähuset höll hon på länge innan hon fick bort pinnen som var stängd på insidan av…

 • Hälsingland

  Soldatsonen Olof Jonsson, Bergsjö

  1734 En resolution uppå en vid ordinarie tinget med Gnarps tingslag insänd rannsakning, och den mars fälld dom över soldaten Jonas Sjöbergs son Olof Jonsson, som haft uppsåt attbegå den vederstyggliga tidelagssynden och är därför dömd av tingsrätten enligt 14 kap. Högmålsbalken att järnslås och kreaturet till förargelses undvikande till en annan ort av vägen skaffas. Kgl. HR har av den hållne rannsakningen detta måls beskaffenhet inhämtat, och eftersom Olof Jonsson efter dess egen bekännelse som med sannolika omständigheter är bestyrkt den 15 september förra året, då han var 15…