• Hälsingland

  Vintern i Gnarp 1742

  Vintern var skiftande och snörik, vilket tillades av det häftiga tö och regn som ibland visade sig. Uti januari, februari och mars syntes en ovanlig stjärna som hade lika som tre svansar och höll sig under Karlavagnen. Om den varit…

 • Hälsingland

  Den stränga vintern i Gnarp 1740

  Den i Mickelsmässtiden (slutet på september) år 1740 infallande sträng vinter, fortfar inte endast till det årets slut, utan också detta allt tills Mattismässtiden i februari då något blidväder kom och något efter handen förtärde den överflödiga snön då man…

 • Hälsingland

  Fänrik Johan Andersson Handfast, Delsbo

  En dom ifrån Delsbo socken över en fänrik Johan Andersson Handfast som har gått ifrån sitt hus där han bodde, till en korpral Torbjörn Jonsson och överfallit honom med hugg och slag i sängen där han låg och sov. Gav…

 • Hälsingland

  Bonden Jakob Månsson, Mo

  En dom ifrån Mo socken över bonden Jakob Månsson som har stulit ifrån kyrkoherden Herr Lars Magni till 6 daler silvermynts värde. Dessutom har han erhållit brandstod av några socknar ovetandes för hustru Brita i Florbyn. Uti denna sedermera sak…

 • Hälsingland

  Soldaten Erik Göransson, Bollnäs

  En dom ifrån Bollnäs socken över en soldat, Erik Göransson, som har lockat flickan Brita om sina sju år avsides uti en loftsvale och hade där tänkt att kränkt henne men kunde inte främja sitt onda som av Tingsrannsakningen vidare…

 • Gästrikland

  Soldaten Mickel Matsson, Årsunda

  En dom ifrån Årsunda socken över en soldat, Mickel Matsson, som överdådigt med ett svärd har stuckit en annan soldat, Olof Jakobsson. Först genom vänstra armen in i sidan, sedan gett honom ett sting ut med sidan, varav han 8…

 • Gästrikland

  Kolaren Jakob Eriksson, Harnäs bruk

  På dem ifrån Hille och Valbo socknars tingslag inkomna rannsakningar och domar över kolaren Jakob Eriksson vid Harnäs bruk, som är anklagad för det han för mer än 20 år sedan rymt ifrån sin hustru Kerstin Andersdotter i Östergötland och…

 • Medelpad

  Avrättningsplatsen i Stöde

  På avrättningsplatsen som av ålder varit på Källstaheden ovan Backtjärnen, är såsom berättas följande avrättade: År 1707 blev en dräng född i Tirsta och Torp socken avrättade härstädes, trots att han såsom stalldräng i Tuna prästgård, däromkring begått tidelag, men…

 • Medelpad

  Inhysepigan Brita Jonsdotter, Usland

  Om inhysekvinnan Brita, boende i Usland, och förmodligen den samma som anförs bland de begravna fol. 85 infra fick komministern M. Nordenström följande underrättelse år 1767 av en gammal minnesgod man i socken, den han höll värd att här uppteckna.…