Ångermanland

Pigorna Anna och Karin Eriksdotter, Brunne

1774

Uppå en av Gudmundrå häradsrätts hållna insända rannsakning och utslag den 5 april över pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar från Brunne, vilka för det de genom förgiftningsförsök att avhända livet av deras far, bonden Erik Kristiansson, och att giftet inte hade gjort honom någon skada, skall de straffas till döden efter 17 kapitlet 2 § missgärningsbalken.

Dock har häradsrätten hemställt till Kgk. HR om någon lindring kunde ske i anledning av 3 § i samma kapitel.

Pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar är övertygade och har själva erkänt, att sedan de överlagt och överenskommit att avhända livet av fadern Erik Kristiansson genom gift, så har de vid Sandö glasbruk försökt skaffa sig gift eller så kallat Mercurium (kvicksilver).

Där fick de inte tag på något utan istället tog det ett stycke hårt materia, glasgalla (vid upphettning av glassmältan till ytan uppstigande, svårsmält massa, vilken förr avskummades), vilket de föreställt sig vara det begärda giftet.

Anna Eriksdotter tillverkade två gånger denna glasgalla uti i ett särskilt fat och hade tillagat strömmingssoppa som hon gav fadern att äta.

Till deras förfäran att fadern var vid hälsan och inte hade tagit någon skada, hade de bett Per Israelsson och Per Jansson att skaffa något dugligare gift till deras onda uppsåt men det ville inte drängarna. Istället hade de genast underrättat Erik Kristiansson, så att han fick tillfälle att undvika vidare försök.

Dock hade inte någon skadlig verkan medfört med glasgallan på Erik Kristiansson och enligt glasblåsarens Anders Markströms och hans hustrus berättelse inför Tingsrätten, skall “glasgallan uti tevatten intagas vara god för bröstvärk och lungsot samt lösa slem och verka lindrig öppning.”

Därför finner Kgl. HR att Anna och Karin Eriksdöttrar inte kan fällas till dödsstraffet, utan prövar för rättvist i anledning av det 14:e och 17:e kapitlet Missgärningsbalken, att de vardera skall avstraffas med 30 par ris, 3 slag av paret samt därefter skcikas till Spinnhuset här i staden och att där var för sig fullgöra det arbete som efter fastställd ordning som motsvarar två år.

Stockholm den 24 mars 1774.

Till allra ödmjukaste följe av Kgl. Majt:s och riksens höglovliga Svea Hovrätts utslag, är pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar under detta dato allvarsamt avstraffade med 30 par ris, 3 slag av paret vardera som beläggas av Frånö den 27 april 1774.

Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag av den 24 mars över pigorna Anna och Karin Ersdöttrar från Brunne och Gudmundrå socken med påtecknade bevis att dessa pigor ådömda kroppsstraff med 30 par ris vardera och 2 slag av paret den 27:e i denna månad uti behörig fullbordan över den anstalt fogat att arrestanterna under fängslig vård och bevakning och blivit sända till Sundsvalls landsfängelser, och därifrån må till spinnhuset i Stockholm, att arbeta.

Nordvik den 29 april 1774.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:5 bild 170.