1650

Uppå landshövdingens över Hälsingland, välborne Ivar Nilssons förfrågan, hur han ska förhålla sig med lösfinnen Mats Jonsson i Bollnäs, som efter den Kgl. Hovrättens, nästförlidne höstsession, utslagne resolution, har suttit en månad i fängelse och sedan förvisats ur landshövdingedömet in Perpetuum.

Dock utan hänsyn, nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänt landsting, är detta Kgl. Rättens Resolution:

Ändå har Mats förverkat livet. Dock likväl efter han har nu åter på nytt suttit fängslat, benådas han och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas.

Vid livsstraff tillgörande om han ofta kommer igen. Denna resolution skall honom föreläsas uppenbarligen.

Utgången den 18 maj 1650.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 53.