1650

Uppå Landshövdingens över Hälsingland välborne Ivar Nilssons förfråga hur han skall förhålla sig med lösa finnen Mats Jonsson Bollnäs som efter den Kgl. Hovrättens resolution förra hösten, har suttit en månad i fängelset och sedan förvisats från Landshövdingedömet in Perpetuum.

Dock utan sådan hänsyn nu åter motvilligt kommit igen på ett allmänna Landsting, är detta den Kgl. Rättens

Resolution:

Mats benådas och skall ännu hela Sverige in Perpetuum förvisas. Han bidrar till livsstraff om han kommer tillbaka och då skall denna resolution uppenbarligen läsas upp för honom.

Stockholm den 18 maj 1650.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 51.