1736

En inkommen rannsakning och fälld dom den 11 oktober ifrån Rådhusrätten i Härnösand över kvinnspersonen Greta Bergman som har slösat och förskingrat ansenliga summor och alla andra slags saker av åtskilliga personer, såväl i Härnösands stad, såväl som på många andra orter.

Hon är därför dömd av Rådhusrätten enligt 16 kap: 4 § Handelsbalken, att ställas för pålen på Härnösands stadstorg att skämmas i två timmar och därefter plikta med fängelset i tre veckors fängelse på vatten och bröd.

Den egendom som hon nu för övrigt har sedan tre öre silvermynt om dagen, till hennes underhåll blivit avdragen emellan hennes borgenärer, efter vars och ens fordrans storlek fördelas, given i Stockholm den 30 oktober 1736.

Kgl. HR finner för skäligt att gilla Rådhusrättens fällda utslag, att Greta Bergman skall ställas för en påle på Härnösands stadstorg att skämmas två timmar och där efter med plikta sexton dagars fängelse vid vatten och bröd.

Sedan hennes borgenärer åtnjutit deras betalning efter vars och ens fordrans storlek utav den egendom som återstår av deras fordringar, som sig bör där de inte på annat sätt vara nöjd med.

Stockholm den 30 oktober 1736.

Anno 1736 den 4 december har denna Greta Bergman efter förestående Högl. Kgl. HR:s resolution stått två timmar på denna stadstorget för en påle och därpå suttit i fängelse på vatten och bröd till och med den 20 i samma månad, som attesteras Härnösands Rådhus den 12 januari 1737.

Gävleborgs landskansli DIIa:25, sid. 181.