1667

På den Kgl. Rättens avgångna resolution den 26 oktober förra året [åren 1673-1676 saknas] över det lägersmål som Jakob Nilsson i Arnön är beryktad för, att ha haft med en kona Karin Karlsdotter och hennes mor, änkan Kerstin Larsdotter.

Det skulle än vidare rannsakas och noga efterfrågas om änkan Kerstin Larsdotter innan hon lät sig hävdas av denna Jakob Nilsson, har haft någon kunskap om sin dotters lägersmål med honom, såsom och att Jakob Nilsson som bekänner sig vara skyldig till det förra lägersmålet med dottern.

Men det andra med modern nekar han enträget och skulle på nytt med största allvar tillhållas att bekänna sanningen och avrådas ifrån sitt syndaktiga leverne.

Är för någon tid sedan en ny rannsakning inkommen ifrån Rogsta socken av innehåll, att änkan godvilligt tillstår sig att hon inte visste om sin dotters lägersmål med Jakob Nilsson för än hon lät sig hävdas av honom.

Och ändå denna Jakob Nilsson konfronterades med änkan och så väl av prosten så väl av några andra hederliga prästmän blev han allvarligen förmanad att bekänna sanningen så gott han visste sig vara brottslig till denna grova synd som änkan bekände enträget på honom.

Dessutom berättade Jakob, att medan de satt i fängelset, skulle han ha uppmanat änkan Kerstin Larsdotter att återkalla sin bekännelse på det de bägge måste få behålla livet.

I början hade Jakob nekat men äntligen tillstått sig ha sagt av honom själv och vaktmästarens hustru och där gjort över en sådan förklaring att efter hon hade bekänt på honom det som var osant, ville han där med ha henne förmanad i tid att ta tillbaka sin bekännelse.

Jakob är i den förra rannsakningen så i anseende till sitt förra ogudaktiga leverne som på hennes gjorda bekännelse av tingsrätten dömd tillika med henne att straffas till livet som av själva rannsakningen.

Resolution:

Jakob Nilsson i Arnön kan inte befrias ifrån livsstraffet utan skall tillika med änkan Kerstin Larsdotter straffas till livet och halshuggas.

Stockholm den 10 maj 1667.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 42.