1730

En vid ordinarie tinget med allmogen av Bollnäs socken hållen insänd rannsakning med tingsrättens fällda utslag den 11 april 1730, dömt Hans Nilsson i Växbo till döden, för det han förhållit sig straffbart emot sin svärfar Per Jonsson.

Stockholm den 29 maj 1730.

Kgl. HR prövar för skäligt att plikta Hans Nilsson med fängelse på vatten och bröd i 14 dagar för dess oanständiga förhållande emot svärfadern, för det han uti genvördiga ord sig utlåtit och sedan, när svärfadern ville slå honom, fört svärfadern ut ur stugan på gården och stängde igen förstugudörren.

Att Hans Nilsson i Växbo likmätigt Hlg. Svea HR:s fällda resolution, blivit spisad med vatten och bröd på 14 dagar uti kistan, det attesteras efter begäran.

Bollnäs den 15 juli 1730.

Hasselhun, P. a. P. Båldn

Ankom till Bollnäs den 15 juni 1730 och den 25 juni sattes Hans Nilsson i kistan och den 8 juli slapp han ur.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild. 521.