Medelpad

Gossen Lars Jonsson, Åstön

1736

Gossen Lars Jonsson i Åstön, vilken på juldagen under Ottesångspredikan släppte sitt vatten på läktaren i Tynderö kyrka, uti vilket mål tingsrätten Kgl. HR:s omprövande underställt, om Lars Jonsson därför måste sitta en söndag i stocken.

Stockholm den 16 november 1736.

Kgl. HR. prövar för skäligt att befria Lars Jonsson ifrån plikt i detta mål.

Att gossen Lars Jonsson verkligen njutit till godo Höga resolutions innehåll betygas av Tynderö den 17 december.

Jacob Thelberg, komminister i Tynderö.

Gävleborgs landskansli DIIa:25 sid 203.