1722

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Enångers tingslag den 30 oktober förra året och insänd rannsakning och dom över gossen Johan Colling på sitt 10:e år, för det att han skjutit ihjäl en flicka på 7 år med en hagelbössa.

Han är av tingsrätten till följd av det 12 kap. dråpbalken med våda dömd att böta 9 marker silvermynt.

Stockholm den 19 januari 1722.

Johan Colling skall för sitt brott av dess föräldrar i kronobetjänternas närvaro allvarsamt risas.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:19 sid. 23.

”D. 24 Aug: begrofs Elizabeth Anundsdotter. 1714 d. 4 Sept. föddes i Norriggesund. Fad.Anund Erichsson. Mod: hst. Margret Jeansdotter. Denne Elizabeth afh ändes lifwet igenom et hagelböseskott af klensmedens son Jean vid Iggesunds Bruk, hwilken härbergerat i Anund Erichs. gård under sin flykt för fienden.

Njutånger (X) C:1 (1710-1781) Bild 130 / sid 125.