Hälsingland

Erik Jönsson, Söderhamn

1640

En dom från Söderhamns rådhusrätt över Erik Jönsson som har bedrivit tidelag med en ko, dock har ingen lagligen kunnat binda honom till saken.

Dessutom nekar han alldeles till gärningen men nekar till att han inte har fullbordat samma gärning.

Resolution:

Erik Jönsson skall gå ett halvt år i järn och sedan stå uppenbara skrift.

Stockholm den 8 juni 1640.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 115.