Kategori: Övrigt

Barnamordsplakatet

1655 Såsom vi för detta har herr landshövdingen tillskrivit, att Kgl. Majt:s vår Konung och herres utgångna plakat över den vederstyggliga och grova synden barnamord / som Gud bättre, allt för ofta begås av slacka och ogudaktiga...

Läs mer

Försummelse vid vakthållning

1678 Såsom loj skrivelse av herr landshövdingen den 13 [maj] fått veta, jämt mycket annat begånget förseende vid rannsakningen över förrädarna i Jämtland, så skall fångarna efter avsagd dom där på orten så illa och oaktsamt...

Läs mer

Förräderi och konspirationer (2)

1678 Trots att vi inte tvivlar till fullo, det lär herr landshövdingen efter dess vanliga försiktighet, vår i dag avgångna till honom resolution över förrädarna i Jämtland, tillbörligen låta exekvera och verkställa. Så har vi...

Läs mer

Förräderi och konspirationer

1678 Den Högl. Kgl. Hovrätten lär utan tvivel ha förmärkt och intagit av häradshövdingens välborne Erik Teeths och vice häradshövdingen Knut Ingelsson på herr riksrådets och fältmarskalkens högvälborne herr Henrik Horns och...

Läs mer
Läser in

Gästrikland

- Senaste

Gästgivaren Olof Andersson, Bäck

1704 En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 bemött...

Hälsingland

- Senaste

Kerstin Persdotter

1671 En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknars tingslag i Hälsingland över Kerstin Persdotter, som misstänks för barnamord, det av själva rannsakningens omständigheter är till att se och förnimma. Resolution: Skall...

Härjedalen

- Senaste

Trollpackorna i Härjedalen

1672 Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit...

Jämtland

- Senaste

Medelpad

- Senaste

Olof Danielsson, Rogsta

1704 En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson,...

Ångermanland

- Senaste