• Övrigt

  Andra källor

  Det var tänkt att jag i första hand skulle publicera förkunnade domar från Svea Hovrätt från mellersta Norrland 1635-1800 men intresset har visat sig vara större än jag hade förväntat mig. Därför kommer jag även att botanisera i andra källor…

 • Övrigt

  Register

  Innan det blir allt för många inlägg här håller jag på att registrera alla personer med deras brott och utslag. I väntan på orts- och personregistret, har jag lagt till en sökfunktion som finns längs till höger i menyn. Klicka…

 • Övrigt

  Släktforskarhjälp

  Funderar på du att börja släktforska men känner att tiden inte räcker till? Och kanske det är så under rådande pandemin, att du undviker möjligheten att sitta på biblioteket och släktforska? Eller behöver du hjälp med tolkning av gamla texter?…

 • Övrigt

  Barnamordsplakatet

  1655 Såsom vi för detta har herr landshövdingen tillskrivit, att Kgl. Majt:s vår Konung och herres utgångna plakat över den vederstyggliga och grova synden barnamord / som Gud bättre, allt för ofta begås av slacka och ogudaktiga människor här i…

 • Övrigt

  Försummelse vid vakthållning

  1678 Såsom loj skrivelse av herr landshövdingen den 13 [maj] fått veta, jämt mycket annat begånget förseende vid rannsakningen över förrädarna i Jämtland, så skall fångarna efter avsagd dom där på orten så illa och oaktsamt blivit bevakade att de…

 • Övrigt

  Förräderi och konspirationer (2)

  1678 Trots att vi inte tvivlar till fullo, det lär herr landshövdingen efter dess vanliga försiktighet, vår i dag avgångna till honom resolution över förrädarna i Jämtland, tillbörligen låta exekvera och verkställa. Så har vi dock inte kunnat underlåta hos…

 • Övrigt

  Förräderi och konspirationer

  1678 Den Högl. Kgl. Hovrätten lär utan tvivel ha förmärkt och intagit av häradshövdingens välborne Erik Teeths och vice häradshövdingen Knut Ingelsson på herr riksrådets och fältmarskalkens högvälborne herr Henrik Horns och landshövdingens herr Jakob Flemmings order, hållna rannsakning och…