• Medelpad

    Pål Svensson och Gertrud Olofsdotter, Borgsjö

    1640 En dom ifrån Borgsjö socken över en gift man, Pål Svensson, som har haft lägerskap med sitt syskonbarn, Gertrud Olofsdotter. Gertrud har år 1639 för sin missgärning stått för kåken. Resolution: Pål Svensson skall böta för horet 80 daler och för skyldskapen 80 daler och stå uppenbar skrift. Stockholm den 9 juni 1640. Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 123.

  • Medelpad

    Barnamörderskan Annika Persdotter, Galtströms bruk

    1725 En insänd rannsakning och dom hållen vid Njurunda tingslag den 18 mars över ogifta kvinnspersonen vid Galtströms bruk, Annika Persdotter, som sedan hon genom olovlig beblandelse funnit sig havande och det för ingen uppenbarat, utan i lönndom framfött två barn, av vilka hon det första å lönn lagt och det senare även förtaget. I fall pigan Brita Mårtensdotter det icke varse blivit, så har hon med döden avgått, varför tingsrätten prövar för skäligt att då samma kona Annika Persdotter där hon varit i livet medelst förberörda dess straffbara förhållande,…