Kategori: Medelpad

Pål Svensson, Borgsjö

1640 En dom ifrån Borgsjö socken över en gift man, Pål Svensson, som har haft lägerskap med sitt syskonbarn, Gertrud Olofsdotter. Gertrud har år 1639 för sin missgärning stått för kåken. Resolution: Pål Svensson skall böta för...

Läs mer

Drängen Hans Nilsson, Alnö

1677 En extra ordinarie rannsakning från Sköns tingslag och Alnö sockenstuga över drängen Hans Nilsson om sina 17 år, som frivilligt bekänt att han för 11 år sedan haft att beställa [hålla på att syssla med] med en flicka om 9...

Läs mer

Gossen Lars Jonsson, Tynderö

1736 Gossen Lars Jonsson i Åstön, vilken på juldagen under Ottesångspredikan släppte sitt vatten på läktaren i Tynderö kyrka, uti vilket mål tingsrätten Kgl. HR:s omprövande underställt, huruvida Lars Jonsson därför må sitta en...

Läs mer

Gertrud Olofsdotter, Ovansjö

1639 En dom ifrån Ovansjö över en ogift kvinna, Gertrud Olofsdotter, som har låtit sig lägra av sitt syskonbarn, Pål Svensson. Pål är med en annan kvinnsperson trolovad och i trolovningen legat med Gertrud. Resolution: Gertrud...

Läs mer

Drängen Per Fransson, Liden

1708 Åtskilliga hållna rannsakningar ifrån Indals tingslag den 7 november förra året och den 9 och 24 januari samt den 17 mars och fällda domar över Jöns Perssons dräng i Sillre, Per Fransson om sina 20 gammal, för tidelag...

Läs mer
Läser in