• Jämtland

    Bonden Olof Persson, Kläppe

    1721 En tid efter annan hållen och insänd rannsakning vid ordinarie tingen vid Lits pastorat och av häradshövdingen Haqvin Stridsberg med tingsrättens fällda dom den 17 februari 1719 över bonden Olof Persson i Kläppe vilken blivit beryktad och angiven att i november 1717 stulit från köpmansdrängen Erik Sällström uti bröllopet i Boda en penningpung. Olof Persson har i anseende av nämnda tingsrätt till de funna omständigheter pålagd, att efter 19 kap. Tingm. B: och Kgl. Maij:ts förordning av den 30 oktober 1695 med själv sin ed erhålla, det han inte…

  • Jämtland

    Barnamörderskan Elisabet Jonsdotter, Hara

    1784 Kgl. Hovrättens denna dag fällda och här hos följande utslag över pigan Lisbet Jonsdotter ifrån Hara by, angiven och dömd för barnamord. Och i den händelse det inte finns Västernorrlands län något allmänt spinnhus där Lisbeta Jonsdotter kan hållas till fullgörande av det henne ådömda 8 års arbete, äger herr baron och landshövdingen därom föranstalta att Lisbeta Jonsdotter var i sådant avseende avsänt till Spinnhuset här i Stockholm. Stockholm den 25 augusti 1784. Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 (1783-1787) Bild 1490.