• Jämtland

  Dragonen Sven Fürstenberg, Berg

  1731 En vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november insänd rannsakning och dom över dragon Sven Fürstenberg, för det han skall ha skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter, är han dömd till döden av Tingsrätten. Eftersom det befinns att Sven Fürstenberg den 4 november 1730 stött och skuffat sin gamla svärmor, Brita Hansdotter, så att hon föll omkull emot en säng och genom hans hanterande tillfogade henne sår och blånader. Fürstenberg har även förhållit sig med åtskilliga olägenheter emot sin svärmor, vilket allt svärmodern har…

 • Jämtland

  Drängen Måns Jonsson, Stavre

  1733 En vid Offerdals ordinarie ting insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 12 oktober över drängen ifrån Stavre by på sitt 21 år, som är angiven för tidelag och dömd till döden. Därför har Tingsrätten utlåtit sig att kreaturet, med vilken han har bekänt sig bedrivit denna styggelse, borde nedgrävas. Eftersom Måns Jonsson, sedan han i anledning av dess syster, Gertrud Jonsdotters berättelse för kyrkoherde Burman, att hon med systern Brita, funnit deras bror ensam i fähuset stående bakom en ko har han blivit misstänkt för tidelag. Han är…

 • Jämtland

  Gifta bonden Mats Larsson, Rör, och smältaren Hyttsténs hustru Lisbetha Olofsdotter, Husån

  1800 Svea Hovrätts utslag på en av Undersåkers Tingsrätts insända rannsakning och utslag den 1 oktober över gifta bonden Mats Larsson i Rör och smältarens Olof Hytténs hustru, Lisbetha Olofsdotter i Husån för att ha haft köttsligt umgänge med varandra. Därför har Tingsrätten dömt dem med åberopande av 56 kap. 1 § Missgärningsbalken och Kungliga förordningen den 20 januari 1779, samt Kungliga brevet den 2 december 1783, att straffas, den förra med 40 par spö och Lisbetha Olofsdotter med 30 pr ris, 3 slag av paret. Och erlägga till Kalls…

 • Jämtland

  Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen

  1726 Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18 maj 1653 samt Förordningen av den 18 februari 1720. Kgl. Rätten har låtit sig underrättats om detta måls beskaffenhet och eftersom det befinns att Erik Hindersson Berg under sin tjänst hos herr Översten Carl Grubbe i år bortstulit efter eget tillstående, 24 dukater och 90 karoliner. Översten har bekommit 6 dukater och 46 karoliner.…

 • Jämtland

  Torparen Olof Jansson, Lit

  1763 Svea HR utslag på en insänd rannsakning vid urtima tinget hållen med Hammerdals tingslag den 7 januari över torparen Olof Jansson i Backen, vilken för det han den 9 augusti 1761 uti nämndemannens Elias Erikssons i Åsen källare genom inbrott stulit åtskilliga kontanta pengar bestående av kopparplåtar, slantar och vita penningar som tillhörde länsmannen Elias Fredenberg till en summa av 924 daler kopparmynt. Han har blivit dömd att, till följd av Kgl. förordningen straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745, mista sitt liv genom hängning, samt av…

 • Jämtland

  Torparen Erik Jonsson, Kluk

  1799 Svea HR:s utslag på en insänd rannsakning av Offerdals sockens tingsrätt fällda utslag den 8 februari över torparen Erik Jonsson i Kluk, vilken tingsrätten förklarat skyldig efter erhållen kunskap, att dragonen No 92 vid Överstelöjtnantens kompani av Jämtlands dragonregemente, Håkan Tall, hos bonden Olof Andersson i Slätte begått inbrottsstöld. Och inte bara lämnat Tall det råd, att genom rymmande undvika förestående bestraffning, utan även skjutsat Tall och de persedlar som han hade med sig till byn Kolåsen, belägen vid norska gränsen. Därför har tingsrätten under åberopande av 61 kapitlet…

 • Jämtland

  Sven Olofsson och Brita Olofsdotter, Hallen

  1766 Svea HR:s utslag med Bergs tingslags insända fällda rannsakning den 17 mars över Sven Olofsson och hans hustru Brita Olofsdotter i Hallen, vilka för det de emot sin far och svärfar Olof Svensson fällt smädande ord, blivit dömda i förmåga av 14 kapitlet 3 § Missgärningsbalken. Sonen Sven att avstraffas med 24 par spö, tre slag av paret och Brita Olofsdotter istället för 50 daler silvermynts böter, avstraffas med 16 dagars fängelse på vatten och bröd. Därefter skall bägge inför Häradsrätten göra offentlig avbön för far och svärfar men ifrån…

 • Jämtland

  Pigan Ingeborg Larsdotter, Häste

  1800 En av Rödöns sockens Tingslags Häradsrätt hållen och insänd rannsakning den 12 juni fällda utslag över pigan Ingeborg Larsdotter i Häste, vilken Tingsrätten ansetts övertygad att genom försummelse och vårdslöshet att ett av hennes barn ljutit döden. Barnet föddes natten mellan den 29 och 30 april. Hon är av 16 kap. 2 § Missgärningsbalken, jämför med Kgl. Förordningen den 20 januari 1779 och 55 kap. 5 § Missgärningsbalken, dömt att straffas vid 15 par ris, tre slag av paret, till Rödöns kyrka erlägga två daler silvermynt och därefter undergå…

 • Jämtland

  Pigan Brita Andersdotter, Duved

  1667 En rannsakning och dom ifrån Undersåker över en kona, Brita Andersdotter i Duved som beskylls haft lägersmål med en gift man och korpral, Johan Knobstorf och avlat barn med honom och är misstänkt att ha kvävt det. Brita tillstår lägersmålet framvisandes en slarva som hade lindat in sitt foster och dolt intill dess hennes brors hustru kommit under vädret där med och tillkännagav, där och ännu finns i behåll några små ben, navel med huvudskålen och händerna med erkännande att det hade varit ett otidigt foster, endast vid pass…

 • Jämtland

  Olof Olofsson, Stugun

  1700 Kgl. Rättens resolution på en inkommen rannsakning och dom av den 9 och 10 februari 1700 över Olof Olofsson i Stugun som varit anklagad för förgöring. Det har Per Hemmingsson i Stugun i anledning av det tal som dragonen Jon Unesson har utspritt att Olof Olofsson i Stugun har lejt honom gå åstad till en viss finne på Kälen, och övertalat att förgöra honom. Per Hemmingsson i Stugun har låtit stämma Olof Olofsson tillika med Jon Unesson då denna Jon ytterligare inför häradsrätten lät intyga på Olof Olofsson. Dock…