• Jämtland

  Dragonen Sven Fürstenberg, Berg

  1731 En vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november insänd rannsakning och dom över dragon Sven Fürstenberg, för det han skall ha skuffat och illa hanterat sin svärmor, Brita Hansdotter, är han dömd till döden av Tingsrätten.…

 • Jämtland

  Drängen Måns Jonsson, Stavre

  1733 En vid Offerdals ordinarie ting insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 12 oktober över drängen ifrån Stavre by på sitt 21 år, som är angiven för tidelag och dömd till döden. Därför har Tingsrätten utlåtit sig att kreaturet,…

 • Jämtland

  Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen

  1726 Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter Straffordningen av den 18 maj 1653 samt Förordningen…

 • Jämtland

  Torparen Olof Jansson, Lit

  1763 Svea HR utslag på en insänd rannsakning vid urtima tinget hållen med Hammerdals tingslag den 7 januari över torparen Olof Jansson i Backen, vilken för det han den 9 augusti 1761 uti nämndemannens Elias Erikssons i Åsen källare genom…

 • Jämtland

  Torparen Erik Jonsson, Kluk

  1799 Svea HR:s utslag på en insänd rannsakning av Offerdals sockens tingsrätt fällda utslag den 8 februari över torparen Erik Jonsson i Kluk, vilken tingsrätten förklarat skyldig efter erhållen kunskap, att dragonen No 92 vid Överstelöjtnantens kompani av Jämtlands dragonregemente,…

 • Jämtland

  Sven Olofsson och Brita Olofsdotter, Hallen

  1766 Svea HR:s utslag med Bergs tingslags insända fällda rannsakning den 17 mars över Sven Olofsson och hans hustru Brita Olofsdotter i Hallen, vilka för det de emot sin far och svärfar Olof Svensson fällt smädande ord, blivit dömda i…

 • Jämtland

  Pigan Ingeborg Larsdotter, Häste

  1800 En av Rödöns sockens Tingslags Häradsrätt hållen och insänd rannsakning den 12 juni fällda utslag över pigan Ingeborg Larsdotter i Häste, vilken Tingsrätten ansetts övertygad att genom försummelse och vårdslöshet att ett av hennes barn ljutit döden. Barnet föddes…

 • Jämtland

  Pigan Brita Andersdotter, Duved

  1667 En rannsakning och dom ifrån Undersåker över en kona, Brita Andersdotter i Duved som beskylls haft lägersmål med en gift man och korpral, Johan Knobstorf och avlat barn med honom och är misstänkt att ha kvävt det. Brita tillstår…