• Härjedalen

  Trollpackorna i Härjedalen

  1672 Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit med sig, en del anklagade och övertygade. Men så förhärdade att de…

 • Härjedalen

  Sven Andersson och Per Olofsson, Sveg

  1653 En rannsakning ifrån Svegs tingslag över Sven Andersson och Per Olofsson, som har ertappats med falska pass och kommit omsider i stallbroderskap och sedan på åtskilliga ställen stulit, brutit upp dörrar, slagit sönder fönster och förstört andra saker, olovligen tagit hästar sedan ridit bort med dem. Per Olofsson har…

 • Härjedalen

  Drängen Sjul Björnsson, Älvros

  1651 En dom ifrån Härjedalen över en ung dräng, Sjul Björnsson, som har med en kniv stuckit ihjäl Halvard Knutsson i Kolsätter. Den dräpte har åtskilliga resor överfallit dråparen, fordrat honom ut och slåss med honom, och då när dråparen inte ville, hade Halvard på nytt gått in i stugan…

 • Härjedalen

  Per Olofsson, Moren

  1705 En rannsakning från hållet ordinarie ting med Svegs pastorat den 10, 12 och 13 december 1704 över Per Olofsson i Moren, gift karl, som med en bössa velat sig själv livet avhända. Efter hans mors, hustru Märits berättelse, att den gången hon kom med boskapen hem från skogen och…

 • Härjedalen

  Jon Månsson, Berg

  1650 En dom ifrån Norrala socken över Jon Månsson i Berg, som har stulit hö till 20 öres silvermynts värde. Han har två gånger tidigare pliktat för snatteri. Resolution: Jon skall ge målsäganden sitt igen och sedan böta tredubbelt så mycket som tjuvnaden är värderat för. Stockholm den 30 maj…

 • Härjedalen

  Drängen Per Håkansson, Sunnanå

  1736 Av den 26 januari med Svegs tingsrätts protokoll av den 6 december förra året angående Per Håkansson i Sunnanå som berättade vara oförmögen att betala de honom ålagda böterna av Kgl. HR:s resolution den 7 oktober förra året 40 marker silvermynt, för det han genom dess ovarsamhet varit vållande…

 • Härjedalen

  Drängen Per Håkansson, Sunnanå och Jon Andersson, Olingdal

  1735 En av Svegs och Lillhärdals tingsrätt hållna rannsakning med tings rättens fällda dom över Per Håkansson i Sunnanå och Jon Andersson i Olingdal vilka genom deras ovarsamhet varit vållande att lösa karlen Jonas Sjulsson, viken för enkelt hor varit angiven och för stöld misstänkt, samt efter landshövdingens order fängslad har…

 • Härjedalen

  Hustru Karin Jonsdotter, Hån

  1716 Kgl. Rätten må genom brev av den 20 februari förra året, herr Baron Generallöjtnanten och landshövdingen som ger vid handen, hur häradshövdingen Haquin Stridsberg hos den Kgl. Rätten andragit, det kvinnspersonen Karin Jonsdotter ifrån Håns by och Vemdalens socken, blivit vid häradsrätten angiven att ha under dess mans frånvaro…

 • Härjedalen

  Drängen Per Persson, Hede

  1736 Svea Hovrätts resolution på en vid ordinarie tinget med Hede tingslag uti Härjedalen med insänd rannsakning med tingsrättens den 29 november fällda dom över drängen Per Persson ifrån Hede prästgård, 18 år gammal, som blivit angiven för tidelag och av tingsrätten dömd till döden och att brännas på bål.…