Kategori: Härjedalen

Drängen Mats Pålsson, Älvros

1720 En vid ordinarie tinget med Svegs Tingslag den 30 mars över drängen Mats Pålsson ifrån Älvros som blivit ställd för rätta och anklagad för att han hade tagit något sockerbröd som efter Höga Överhetens befallning varit under...

Läs mer

Jon Andersson, Olingdal

1735 Av Svegs och Lillhärdals tingsrätt hållna rannsakning med tings rättens fällda dom över Per Håkansson i Sunnanå och Jon Andersson i Olingdal vilka genom deras ovarsamhet varit vållande att lösa karlen Jonas Sjulsson, vilken...

Läs mer

Per Olofsson, Sveg

1653 En rannsakning ifrån Svegs tingslag över Sven Andersson och Per Olofsson, som har ertappats med falska pass och kommit omsider i stallbroderskap och sedan på åtskilliga ställen stulit, brutit upp dörrar, slagit sönder...

Läs mer

Trollpackor i Härjedalen

1672 Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit...

Läs mer

Sven Andersson, Sveg

1653 En rannsakning ifrån Svegs tingslag över Sven Andersson och Per Olofsson, som har ertappats med falska pass och kommit omsider i stallbroderskap och sedan på åtskilliga ställen stulit, brutit upp dörrar, slagit sönder...

Läs mer

Sjul Björnsson, Älvros

1651 En dom ifrån Härjedalen över en ung dräng, Sjul Björnsson, som har med en kniv stuckit ihjäl Halvard Knutsson i Kolsätter. Den dräpte har åtskilliga resor överfallit dråparen, fordrat honom ut och slåss med honom, och då...

Läs mer

Per Olofsson, Moren

1705 En rannsakning från hållet ordinarie ting med Svegs pastorat den 10, 12 och 13 december 1704 över Per Olofsson i Moren, gift karl, som med en bössa velat sig själv livet avhända, vilket efter hans mors, hustru Märits,...

Läs mer

Karin Jonsdotter, Hån

1716 Såsom Kgl. Rätten genom dess brev till landshövdingen Alexander Strömberg av den 10 oktober förra året här av en avskrift som följer, begärt att utföra om några personers avhörande vars vittnesmål Kgl. Rätten funnit nödigt...

Läs mer

Drängen Per Persson, Hede

1736 Svea Hovrätts resolution på en vid ordinarie tinget med Hede tingslag uti Härjedalen med tingsrättens insända rannsakning av den 29 november fällda dom över drängen Per Persson ifrån Hede prästgård, 18 år gammal, som blivit...

Läs mer
Läser in