• Hälsingland

  Lösa finnen Mats Jonsson, Bollnäs

  1649 En rannsakning ifrån Bollnäs socken över en lös finne benämnd Mats Jonsson, som har besvärat sig inför Hans K. Maj:t över Landshövdingen välborne Ivar Nilsson, såsom han skulle med fagra ord, upplåtit honom från sin rätt och icke kunnat, med mutor och gåvor, njuta H. K. Maj:ts tre Mandatorialiee något till godo. Dessutom och så väl in för Hans Kongl. Maj:t som inför den Kgl. Hovrätt, angett och anklagat fogden, lagläsaren, länsmannen och nämndemannen, att de skulle utan laga dom ha rövat ifrån honom hans hus och egendom. Tagit…

 • Hälsingland

  Drängen Erik Olofsson, Söderhamn

  1667 En rannsakning och dom ifrån Söderhamn över en ung dräng om sina 18 år, Erik Olofsson, som godvilligt tillstår sig ha bedrivit tidelag näst före jul med sin husbondes ko och något därefter gjort samma gärning med nämnda ko. Men blev av sin husbonde som honom förhindrat, är av Rådhusrätten att straffas till livet som själva rannsakningen vidare innehåller. Resolution. Erik Olofsson kan inte befrias ifrån livsstraffet, utan skall androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål. Kreaturet skall i lika måtto dödas och nedgrävas. Stockholm den…

 • Hälsingland

  Hustru Elin, Svedja

  1641 En dom ifrån Enångers socken över Elin i Svedja som har slagit ihjäl sin granne Jöns Svensson. Dråpet har tilldragit sig som följer att Jöns hade gått hem till hustru Elin och krävt henne på utlagor på hemmanet hon satt på. När han krävde pengarna, svarade hon: – Tu skalt få dem rätt nu. Jöns gick då till dörren och med det samma slog hon honom i huvudet så han föll omkull på golvet och svimmade. Hon säger att hon hade slagit honom med en käpp men de som…

 • Hälsingland

  Båtsman Måns Svensson Hedman, Trönö (2)

  Genom ankomna brevet av den 10 maj insänd förteckning på de sittande fångarna i Gävle slottsarrest har den Kgl. Rätten funnit huruledes en båtsman Måns Hedman från Trönö socken vilken för rövande och tjuvnad skall vara dömd till döden och den 18 oktober förra året uti nämnda arrest blivit invänd. Och som till datum hos den Kgl. Rätten ingen rannsakning eller dom över denna båtsman Hedman inkommit, så har den Kgl. Rätten funnit nödigt att med den allra första bemälte rannsakningen till den Kgl. Rätten insänd. Stockholm den 13 maj…

 • Hälsingland

  Båtsman Måns Svensson Hedman, Trönö

  1706 En rannsakning från Söderhamns Rådhusrätt av den 19 mars 1706 över båtsmannen från Trönö socken, Måns Svensson Hedman, 16 år gammal, vilken hade sist i juli förra året stulit i Söderhamns stadskyrka en psalmbok av 4 daler kopparmynts värde som tillhörde faktorismeden Henrik Önnesson. Hans gärning och ungdoms oförstånd hade Hedman med gråtande tårar beklagat och bett om nåden och icke högsta rätten med utlovande att härefter för sådant oråd att ta till vara på sig bättre. I annat fall har inte allenast målsägaren utan och hela Trönö sockens…

 • Hälsingland

  Borgaren Lars Högberg, Söderhamn

  1733 Kgl. HR har av de i detta mål hållna rannsakningen om dess beskaffenhet hur Högberg uti en av honom själv skriven och genom det tjänstegossen Jonas vid sina 14 år, till fadern Mickel Kock, sände en sedel och har beskyllt honom att ha några persedlar av en och annan och även rövat av ett strandat fartyg. Detta hade synes ha gjort för att hämnas på fadern för att han hade gjort honom arvlös genom ett upprättat testamente och egendomen istället till hans yngre bror. Han hade även vid ett…

 • Hälsingland

  Bonden Olof Larsson, Långhed

  1736 En vid två ordinarie ting med allmogen av Alfta och Ovanåkers socknar insänd rannsakning med Häradsrättens fällda dom den 16 oktober förra året över skattebonden Olof Larsson i Långhed, som blivit angiven att ha slagit sin mor, hustru Kerstin Larsdotter. Skattebonde är befriad i brist av övertygande skäl. Stockholm den 23 januari 1736. Kungl. HR har låtit sig underrättats av den hållna rannsakningen om detta mål och prövar för skäligt Häradsrättens fällda utslag över Olof Larsson att gilla och stadfästa. Remitteras till befallningsman Johan Wikman att ställas uti execution…

 • Hälsingland

  Barnamörderskan Elisabet Tomasdotter, Norrala

  1669 En rannsakning och dom från Norrala socken över Elisabet Tomasdotter, som till en början hade nekat men omsider tillstått sig av olovlig beblandelse varit havande och fostret som var fullgånget, strax uti födseln dödat och sedan lagt det under en sten och dolt med lite kläder. Resolution: Elisabet Tomasdotter kan ifrån livsstraffet inte befrias utan skall androm till sky och varnagel halshuggas och brännas på bål. Stockholm den 14 oktober 1669. Gävleborgs läns landskansli DIIa:5 bild 135.

 • Hälsingland

  Barnamörderskan Anna Håkansdotter, Söderhamn

  1661 En rannsakning från Söderhamns rådhusrätt över Anna Håkansdotter, född i Ångermanland och Gudmundrå socken, hade den 17 april utan sin husbondes och matmors vetskap, gått från Söderhamn till Bölan i Enångers socken och där uti en kammare vid middagstid fött ett fullgånget foster utan folkets vetande, och kunde inte neka till att vara vållande till dess död. Hon hade inte velat haft någon hos sig vid fällen utan hade i hemlighet fött under fällen och dagen efter hade hon burit det med sig till Söderhamn, där det hade hittats…