• Hälsingland

  Vådelden i Tegeltjär

  Vi Tolvmän i Ljusdal vittnar och under socknens insegel betygar, att två av våra sockenmän, Per Jonsson och Lars Andersson i Tegeltjär, är kommen för en hiskelig vådeld så att några dagar före midsommar nästförliden brann upp för dem alla…

 • Hälsingland

  Valdemar Olofsson i Storhaga

  Hållen visitation i Ljusdal den 28 och 29 januari 1700. […] Valdemar Olofsson i Storhaga en fyllbult och när han är drucken alldeles oregerlig, svär och bannas, för han ett förargligt leverne med alla han råkar i fyllan. Han är…

 • Hälsingland

  Hustru Kerstin i Storhaga

  Vid hållen visitation i Ljusdal den 22 och 23 januari 1699. […] Uppenbara grova syndare höres icke heller stort av församlingen, undantagna några som illa förlikas med sina äkta makar, av vilka vore för hustru Kerstin med hennes sonhustru h.…

 • Hälsingland

  Trolldomsrannsakningarna i Hälsingland 1673

  Sedan jag underdånigast gav Ers Konungliga Maj:t tillkänna vad uti Bollnäs blev förrättat, så har vi suttit i fjorton dagar i Alfta och Ovanåker och åtta dagar i Järvsö socknar vid ett stadigt arbete med rannsakning över trolldomsväsende och omsider…

 • Hälsingland

  Drängen Per Persson, Änga

  1794 Upplästes en av Delsbo häradsrätts insända rannsakning av den 17 april angående bondens Jon Jonssons dotter, Sigrid, 24 år gammal, i Berge och Bjuråkers socken, natten emellan den 25 och 26 oktober 1793, blivit mördad i sin säng och…

 • Hälsingland

  Länsman Erik Lind, Delsbo

  1774 Utslag på Delsbo Häradsrätts fällda dom den 20 oktober över länsmannen Erik Lind vilken har förskingrat de av honom indrivande av kronofogden Olof Bollins saköres- och andra medel till 812 daler 18 skillingar 19 penningar silvermynt. Han har blivit…

 • Hälsingland

  Bonden Olof Larsson, Hamre

  1800 Från Forsa sockens Tingsrätt hållen och insänd rannsakning angående bondens Olof Larssons död i Hamre, då han med flera varit sysselsatt i skogen att fälla svedjeland hade han hittats avdomnad. Någon tillfogad skada kunde man inte se. Han avled…

 • Hälsingland

  Karin Jonsdotter, Bondarv

  1677 En rannsakning och dom ifrån Häradstinget i Järvsö socken över Karin Jonsdotter i Bondarv, 31 år, som har blivit trolovad och haft samlag med tredjemanssoldaten Per Persson i Myra. Men natten före födseln hade han legat med två andra…