Kategori: Hälsingland

Kerstin Persdotter

1671 En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknars tingslag i Hälsingland över Kerstin Persdotter, som misstänks för barnamord, det av själva rannsakningens omständigheter är till att se och förnimma. Resolution: Skall...

Läs mer

Drängen Tomas Persson, Färila

1734 Vid extra ordinarie som ordinarie ting i Ljusdals, Färilas och Hogdals tingslag insänd rannsakning med tingsrättens fällande dom den 23 maj, över drängen Tomas Persson från Färila prästgård, vilken har bekänt sig ha begått...

Läs mer

Soldatsonen Olof Jonsson, Bergsjö

1734 En resolution uppå en vid ordinarie tinget med Gnarps tingslag insänd rannsakning, och den mars fälld dom över soldaten Jonas Sjöbergs son Olof Jonsson, som haft uppsåt attbegå den vederstyggliga tidelagssynden och är...

Läs mer

Erik Jönsson, Söderhamn

1640 En dom från Söderhamns rådhusrätt över Erik Jönsson som har bedrivit tidelag med en ko, dock har ingen lagligen kunnat binda honom till saken. Dessutom nekar han alldeles till gärningen men nekar till att han inte har...

Läs mer

Drängen Anders Evertsson, Hudiksvall

1735 En dom ifrån Hudiksvalls Rådstuga av den 1 juli 1703 över en dräng Anders Evertsson, barnfödd i Piteå socken, vilken efter båtsmans Erik Kristofferssons änkas hustru, Gertruds angivande, och dess egen bekännelse så väl för...

Läs mer
Läser in

Gästrikland

- Senaste

Gästgivaren Olof Andersson, Bäck

1704 En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 bemött...

Hälsingland

- Senaste

Kerstin Persdotter

1671 En rannsakning och dom från Färila och Hogdals socknars tingslag i Hälsingland över Kerstin Persdotter, som misstänks för barnamord, det av själva rannsakningens omständigheter är till att se och förnimma. Resolution: Skall...

Härjedalen

- Senaste

Trollpackorna i Härjedalen

1672 Några rannsakningar ifrån Härjedalen över en del trollpackor som del själva bekänt sig ha fallit ifrån Gud och trätt i förbund med Satan, utövat trolldom, farit till Blåkulla och fört med lock och trug oskyldiga barn dit...

Jämtland

- Senaste

Medelpad

- Senaste

Olof Danielsson, Rogsta

1704 En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson,...

Ångermanland

- Senaste