• Gästrikland

  Bonden Anders Andersson, Sixbo

  1704 En rannsakning och dom ifrån Färnebo härad över bonden Anders Andersson i Siktesbo och Färnebo socken som är anklagad av länsman Anders Ekebohm. Han skall ha knuffat och slagit sin far och mor, Anders Bengtsson och Karin Andersdotter i Sixbo, var med det befinns efter avhörda vittnens utsagor ha gått till enligt följande. Sedan någon oenighet emellan Anders Andersson och dess fader hade uppstått under Pingstdagen förra året, skall han fattat fadern i skägget och backat honom ett stycke på golvet men dock ingen vidare skada tillfogat. Vad modern…

 • Gästrikland

  Nils Olofsson, Lund

  1641 En dom ifrån Årsunda socken över Nils Olofsson i Lund som har haft lägersmål med Brita Knutsdotter, vilka är i skyldskap i tredje led på båda sidor. Resolution: Nils skall böta 80 daler och Brita 40 daler och bägge stå uppenbar skrift. Förmår horfolket inte att böta, då rätta sig Landshövdingen efter det brev som där om här i Rätten särdeles utgått den 6 juli 1641. Stockholm den 14 oktober 1641. Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 166.

 • Gästrikland

  Hustru Katarina Lind, Gävle

  1711 Från Rådhusrättens i Gävle inkomna rannsakning och dom av den 20, 23 juni och 30 augusti hur fiskalen Erik Gran ställt inför rätten och anklagat bagarmästaren Nils Lunds hustru, Katarina Lind, för det hon för 14 dagar efter påskhelgen brukat våld på sin egen kropp. Hon hade med en kniv skurit sig i halsen så att ett hål uppstod på stupen vilket inte hade någon vidare effekt, och är nu med kirurgens flit alldeles läkt. Katarina Lind har frivilligt tillstått här med vara hänt men föregivit att det hade…

 • Gästrikland

  Hustru Kerstin Jönsdotter, Gävle

  1708 En rannsakning hållen på Gävle kämnärsrättskammare den 9 och 10 januari samt Rådhusrättens den 18 i samma månad fälld dom över tegeldrängens Bengt Hanssons hustru, Kerstin Jönsdotter, vilken är anklagad av stadsfiskalen. Inte bara för det att hon har stulit hö från Sven Nilsson till ett värde av 5 daler kopparmynt utan också på samma sätt avhänt hustru Margareta Danielsdotter ett tryckt lärftstäcke värderat till 3 daler kopparmynt. Kerstin Jönsdotter har erkänt stölderna och att hon 2 gånger tidigare, den 1 mars 1704 pliktat med tredubbla böter och den…