• Gästrikland

  Drängen Anders Andersson, Backberg

  1735 En vid två extra ordinarie ting uti Ovansjö socken hållen insänd rannsakning över drängen Anders Andersson i Backberg om 22 år, vilken blivit anklagad för tidelag men Tingsrätten har funnit att här i lagens stadgade straff på tidelag inte kunde beläggas. Har därför hemställt till Kgl. HR om vilket straff han anses få. Anders Andersson tillkännagav att han haft fullt uppsåt att försöka fullborda den vederstygga tidelagssynden. Därför och tillfölje av Kgl. Majt:s ankomna rescript av den 19 november, skall Anders Andersson avstraffas med 30 par spö, 3 slag…

 • Gästrikland

  Soldaterna Jonas Nilsson, Fänja, Hans Jonsson, Berga, och Per Andersson, Söderby

  1690 En rannsakning och dom ifrån Årsunda sockens ting över soldaterna Jonas Nilsson i Fänja, Hans Jonsson i Berga och Per Andersson i Söderby, vilka är anklagade för slagsmål och sabbatsbrott av Kronans länsman. De hade annandag jul om aftonen slagit bonden Olof Eriksson i vrede, att näsa och mun blödde på honom, vartill de inte kunde neka, tillstår Hans Jonsson har gett honom två örfilar och Jon Nilsson en, för det han skall satt sig för långt fram i stugan och kommit dit objuden. Per Andersson gav bonden tre…

 • Gästrikland

  Soldaten Jöns Utter och Karin Persdotter, Ovansjö

  1735 Vid ett extra ordinarie ting uti Ovansjö, Torsåkers och Årsunda Tingslag insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 11 april över soldaten Jöns Johansson Utter, 35 år, och kvinnspersonen Karin Persdotter, om 40 års ålder, vilka har förgiftat Utters hustru, Kerstin Olofsdotter. De är i förmåga av 15 kap. Högmålsbalken dömda att halshuggas samt att Utter skall steglas och Karin Persdotter brännas på bål. Kgl. HR har av den hållna rannsakningen om detta måls förklarats närmare och vice versa, det han inte var alldeles delaktig uti den begångna gärningen.…

 • Gästrikland

  Soldaten Anders Johansson, Flösta

  1690 En rannsakning och dom ifrån Hedesunda härad över soldaten Anders Johansson i Flösta som beskylls ha stulit 8 sexdalersplåtar ifrån hustru Karin Persdotter i samma by. Det hade gått till således att när hustru Karin i sex veckors tid varit borta i fäbodarna har soldaten lånat en nyckel av bondhustrun Kerstin Persdotter. Nyckeln hade inte bara gått till andra lås utan även hustru Karins stugdörr, vilket Karin var fullt medveten om men tordes inte yppa det för hustru Kerstin, då hon befarade att någon i hennes frånvaro skulle gå…

 • Gästrikland

  Nils Olofsson, Gammelsel

  1643 En rannsakning från Hedesunda socken över Nils Olofsson i Gammelsel som har skjutit ihjäl Hans Andersson. I Rannsakningen berättas att Hans Andersson skall ha våldtagit Nils Olofssons syster Brita. Dråparen Nils är inte dömd. Resolution: Det skall dömas på dråparen Nils sak och domen sändas till den Kgl. Hovrätten och sedan ska den Hovrätten sig där förklara. Det skall också rannsakas om Brita och Hans Andersson har haft flera resor lägersmål tillsammans än den ena resan, då hon säger sig vara våldtagen i skogen. Om det fanns efter våldtäkten revor…

 • Gästrikland

  Student Johannes Olai Rahm, Gävle (3)

  1671 Vi har sett igenom och tagit rannsakningen och domen i betraktande som är insänd från Gävle, över den grova försmädelse emot vår Herre och Frälsare Kristus som Johannes Olai Rahm är övertygad att ha uttryckt. Nu då vi har fattat en sådan resolution över denna svåra Högmålssak som här bifogat följer: Likväl såsom samma straff där Rahm endast simplici morte skulle ta av dagas, allt förringa är emot en så stor begången synd. Alltså till att injaga uti andra ogudaktiga människor en större skräck och varnagel att så mycket…

 • Gästrikland

  Student Johannes Olai Rahm, Gävle (2)

  1671 En rannsakning och dom från Gävle av den 16 och 18 mars förra året över en djäkne i gymnasiet om sina 19 år, Johannes Olai Rahm, vilken uti tre andra djäknars  närvaro, Dominici Jonae [Ljusdal], Martini Estoni[Komsta by (Torp?] och Nicolai Petri [Ockelbo], en afton en grov försmädelse emot vår Herre och Frälsare Kristus talat och yttrat, sägandes att Kristus var en horunge och Maria en hora och Josef en horkarl och sådant andra dagen både för Jörgen Kant, Dominici samt Petri Erici på tillfrågan tillstått och svarat att…

 • Gästrikland

  Student Johannis Olai Rahm, Gävle

  1671 Utav den rannsakning som ifrån Gävle ankommen och där hållen är över Johannis Olai Rahm, anförda försmädliga ord emot vår Herre Kristus som skulle han sådant sett och läst i en mans, Andreae Kempe skrifter i Jämtland. Därför är vår vänliga begäran att herr Guvernören behagar med allvar låta berörda Johan Rahm examinera om samma man och skrifter, samt varsamt Kempe är till finnandes och sedan efter laga inkvisition över detta ärende, låta icke allenast berörda Andreae Kempe om han lever någonstans i där i landsorten, tillhåller om hans…

 • Gästrikland

  Karin, Åkern

  1643 En dom ifrån Ockelbo över en ogift kvinna, Karin i Åkern, som har låtit sig lägras av en gift soldat, Måns Matsson i Finnmarken. Måns är i fiendeland. Resolution: Karin skall böta 40 daler och skall stå uppenbar skrift. Kommer Måns hem igen, så skall han ställas inför rätten och sändas till den Kgl. Hovrätten. Stockholm den 3 juli 1643. Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 208.

 • Gästrikland

  Änkan Kerstin Hansdotter

  1736 En av Ovansjö, Torsåkers och Årsundas socknars häradsrätt hållen och insänd rannsakning med tingsrättens fällda dom den 23 december över änkan Kerstin Hansdotter som har blivit misstänkt för att ha dödat dess oäkta barn. Hon hade fött barnet i skogen varifrån dock Tingsrätten i anseende till de i dess utslag befriat henne och för lägersmålet fällt henne till 20 marker silvermynts böter och en söndag kyrkoplikt. Dessutom hemställt till Kungl. HR om hon icke så för dess uppsåt, att förgöra sitt foster, som hennes oanständiga förhållande inför Tingsrätten kunde…