• Ångermanland

  Länsman Per Bergvik, Nätra

  1777 Uppå en av Nätra häradsrätt hållen rannsakning och fälld utslag den 24 februari över gifta länsmannen Per Bergvik samt hans hustrus ogifta systerdotter Maja Nett, vilka för det de flera resor under de sista åren haft köttslig umgänge med varandra. Och således inom de uti 59 kapitlet missgärningsbalken förbjuden svågerskapsled lägersmål begått, till följe av 9 § dömt Per Bergvik att plikta med 24 dagars fängelse vid vatten och bröd. Maja Nett åter såsom ogift att böta 80 daler silvermynt och dessutom till Anundsjö kyrka betala den 4 respektive…

 • Ångermanland

  Lars Olofsson och Märet Persdotter, Nordmaling

  1715   Vid ordinarie tinget med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings pastorater den 2 december 1714 insända rannsakning och dom, hur länsman Per Svensson i Levar för rätta ställt och anklagat ogifta personer Lars Olofsson (25 år) och Märet Persdotter (24 år) från Håknäs i Nordmaling. Efter något nekande och granskande i deras brott samt föregivande ska hon ha skadat sitt oäkta foster vid Laxgården och 14 dagar före födseln haft blodgång. De har omsider frivilligt och ingående bekänt, att de år 1713 på Mickelsmässtiden före och efter så…

 • Ångermanland

  Lappmannen Göran Göransson, Öje

  1784 Av Säbrå tingsrätt hållen insänd rannsakning den 5 april fällda utslag över lappmannen Göran Göransson i Öje, vilken för det han infunnit sig drucken uti kyrkan och gjort oljud samt åstadkommit förargelse. Han är i förmåga av det 3 kapitlet 4 § missgärningsbalken, Kgl. Breven den 20 december 1737 och 17 augusti1738, jämförda med Kgl. Stadgarna den 22 december 1686, fälld att böta 50 daler silvermynt men i brist av böter plikta med 16 dagars fängelse på vatten och bröd. Och i Häggdångers kyrka en söndag stå uppenbar kyrkoplikt.…

 • Ångermanland

  Kronobåtsman Mårten Nybuden, Själevad

  1763 Svea Hovrätts utslag på en av Själevads sockens tingsrätt hållen rannsakning den 2 december 1762 fällda utslag över kronobåtsman Mårten Nybuden, vilken för det han som tidigare pliktat för tjuvnad, icke låtit detta lända sig till varning. Utan så väl med som utan inbrott och stöld på nytt begått, är i förmåga av Kgl. Förordningen om straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745, dömd att mista sitt liv och vara i galgen hängd. Och borde de persedlar som den ena av målsägandena Johan Johansson i Gälven, icke…

 • Ångermanland

  Kronobåtsman Anders Fjellman, Ramsele

  1763 Svea Hovrätts utslag på Ramseles Häradsrätts hållna och insända utslag den 17 januari över kronobåtsman Anders Fjellman vilken för det han inte bara för att ha knuffat och förolämpat sin far, förra länsmannen Elias Rudin, utan också för att han har stulit en blå kapprock ifrån handelsbetjänten Karl Nordin om 40 daler kopparmynts värde. Samt varit full vid fyra tillfällen under Gudstjänsten och förorsakat oljud, har han blivit i förmåga av 14 kap. 2 och 3 §§ Missgärningsbalken med flera åberopade Lagens rum, dömd att bestraffas med 40 par…

 • Ångermanland

  Komministerdottern Karin Andersdotter, Arlom

   1664 En rannsakning och dom från Boteå socken över salige kaplanens ogifta dotter, Karin Andersdotter i Arlom, som nu på sitt 19 år varit havande. 1662 om våren hade hon börjat haft samlag och inlett olovlig beblandelse med sin målsman och förmyndare, gifta Erik Nilsson i Arlom. Hon påstod att han hade lovat henne ett rött strumpkläde och 2 alnar grant lärft, saker har hon dock aldrig fått av honom. Hon blev efter långt horande havande och yppade inte för någon, förutom horkarlen. Fostret som var fullgånget till alla lemmar…

 • Ångermanland

  Klockaren Per Nilsson, Nordingrå

  1698 Rättens resolution på Nordingrås sockens tingslag inkommen rannsakning och dom över klockaren Per Nilsson som är anklagad för kyrkstöld. Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denne klockare, Per Nilsson, som i 30 år varit klockare, och är nu 60 år gammal, har sedan en hop penningar saknats i offerkistan blivit tillvist, att ha stulit samma pengar, vilken äntligen bekänner att han åtskilliga gånger har rört om och skakat offerkistan och stulit varje gång till 9 eller 10 daler kopparmynt sedan han första gången med kyrkyxan…

 • Ångermanland

  Klockaren Lars Olofsson, Gudmundrå

  1715 Vid extra ordinarie tingen i Gudmundrå socken den 26 och 27 juli och i Veda gästgivaregård den 20 augusti 1714 och en insänd rannsakning och dom av ytterligare undersökning av den 4 december 1713, hur klockaren Lars Olofsson i Fiskja den 17 januari uppbrutit båtsmans Per Hansson Hööks förseglade kista i kyrkan och stulit 10 daler silvermynt. Kistan hade båtsman Höök insatt med kyrkoherdens Jöns Huss tillstånd uti dess samt kyrkvärdens Per Perssons i Strömnäs, Abraham Kristofferssons i Knäfta och Erik Olofssons närvaro något innan han bortreste till Karlskrona…

 • Ångermanland

  Klockaren Johan Olofsson, Nordingrå

  1729 En resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Nordingrå pastorat hållen den 17 mars, fällda dom över klockaren i Nordingrå församling, Johan Olofsson, som för kyrkstöld enligt 1653 års straffordnings 3 § är dömd till döden. Kgl. HR har underrättats om detta måls beskaffenhet, hur Johan Olofsson efter eget tillstående stulit 309 daler kopparmynt ur en källare under Sakristian i Nordingrå kyrka på tre särskilda helgdagar, då han efter avslutad Gudstjänst varit ensam i kyrkan att låsa Sakristian och dörrarna i kyrkan. Dessutom en annan gång stulit 12 daler…

 • Ångermanland

  Kaplan Johan Stadenius, Helgum (2)

  1733 Vid åtskilliga ordinarie ting med allmogen av Ramsele pastorat och av häradshövdingen Erik Teet insända rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 9 oktober över kaplanen Jonas Stadenius som blivit angiven att annandag Påsk 1729att han skall ha druckit något dagen innan. Därav hade han förorsakat yrhet i huvudet att han i Helgums kyrka glömde att läsa Evangelium i Predikstolen, i vilket mål Tingsrätten pålagt honom i förmåga av Kgl. Förordningen av den 30 oktober 1695 med själv sin ed erhålla, att sådant skett inte av dryckenskap eller därav orsakad…