Ångermanland

Båtsmansänkan Malin Kristoffersdotter, Nordvik

1763

De vid urtima tinget i Nora hållen och insänd rannsakning över båtsmansänkan Malin Kristoffersdotter vilken för det hon så slagit sin halvt annat år gamla son, Erik Eriksson, att han därav döden njutit.

Hon är av tingsrätten den 23:e juli dömd till dödsstraff och som Malin Kristoffersdotters tilltal skall varit stadd i svårmodighet och oroligt tillstånd så har Kgl. HR i anseende till förekomna omständigheter, funnit nödigt emedan landshövdingen och prästerskap hållas i fängelse och vaktmästaren jämte de flera personer som vid bevakningen över henne är tillstädes, infordra de intyg uti vad tillstånd hon nu befinns samt det bevis häröver erhållas, att insända till Kgl. HR.

Stockholm den 21 november 1763.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 850.