Övrigt

Barnamordsplakatet

1655

Såsom vi för detta har herr landshövdingen tillskrivit, att Kgl. Majt:s vår Konung och herres utgångna plakat över den vederstyggliga och grova synden barnamord / som Gud bättre, allt för ofta begås av slacka och ogudaktiga människor här i vårt kära Fädernesland / skulle på alla predikstolar, så i städerna som på landet, och dessutom publiceras och förkunnas på alla tingsställen.

Alltså prövar herr landshövdingen här om att påminna och begära hos oss att plakatet måste läsas upp till skräck och varnagel, en gång varje år av alla predikstolar, så väl som på alla tingsställen uti hans landshövdingedöme.

Stockholm den 19 oktober 1655.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:3 blad 55.