Jämtland

Barnamörderskan Elisabet Jonsdotter, Hara

1784

Kgl. Hovrättens denna dag fällda och här hos följande utslag över pigan Lisbet Jonsdotter ifrån Hara by, angiven och dömd för barnamord.

Och i den händelse det inte finns Västernorrlands län något allmänt spinnhus där Lisbeta Jonsdotter kan hållas till fullgörande av det henne ådömda 8 års arbete, äger herr baron och landshövdingen därom föranstalta att Lisbeta Jonsdotter var i sådant avseende avsänt till Spinnhuset här i Stockholm.

Stockholm den 25 augusti 1784.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:7 (1783-1787) Bild 1490.